โปรดทราบว่าเนื้อหานี้มีให้ใช้งานwww.vintecclub.comในสถานที่ตั้งของคุณเท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนเส้นทาง

Vintec Club – ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิกสิงคโปร์ / ไทย / ไต้หวัน

1. การเป็นสมาชิก

1.1 AB Electrolux (Vintec หรือเรา) เป็นผู้ควบคุมดูแล Vintec Club

1.2 คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Vintec Club ได้ หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้:

(ก) คุณเป็นเจ้าของห้องเก็บไวน์ Vintec หรือ Transtherm ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

(ข) คุณได้ลงทะเบียนรายละเอียดของคุณและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ห้องเก็บไวน์ดังกล่าวกับเรา และ

(ค) คุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

1.3 เราอาจอนุญาตให้คุณลงทะเบียนในฐานะแขก หากคุณไม่ใช่เจ้าของห้องเก็บไวน์ Vintec หรือ Transtherm ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือไม่ได้ให้รายละเอียดที่จำเป็น

1.4 หากคุณไม่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกหรือไม่ได้ให้รายละเอียดที่จำเป็นแก่เรา คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Vintec Club หรือรางวัลได้อย่างเต็มที่

1.5 เราอาจปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิก Vintec Club ของคุณ โดยเราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล

 

2. ภาระหน้าที่ของคุณ

2.1 การเป็นสมาชิกภิแว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิกเหล่านี้

2.2 คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราเป็นครั้งคราว

2.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4 คุณต้องไม่ละเมิดหรือใช้การเป็นสมาชิกหรือรางวัลในทางที่ผิด หรือกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้ Vintec Club เสื่อมเสียชื่อเสียง

 

3. รางวัล

3.1 สมาชิก Vintec Club อาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยรางวัลดังกล่าวอาจมาจาก Vintec หรือคู่ค้าบุคคลที่สาม

3.2 รางวัลใด ๆ ที่ได้รับจากคู่ค้าบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ระหว่างคุณและคู่ค้าบุคคลที่สาม ซึ่งเราได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ Vintec Club

3.3 รางวัลที่มีให้สำหรับสมาชิกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกของคุณ ทั้งนี้มีการอธิบายระดับสมาชิกและคุณสมบัติในการมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในระดับสมาชิกที่แตกต่างกันไว้ที่เว็บไซต์ Vintec Club เราจะปรับปรุงระดับเหล่านั้นและเกณฑ์การมีสิทธิ์เป็นครั้งคราวโดยแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหากเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้

3.4 เราไม่รับประกันว่า:

(ก) บุคคลที่สามจะยังคงเป็นคู่ค้าบุคคลที่สามหรือเสนอรางวัลใด ๆ โดยเฉพาะ หรือ

(ข) สมาชิกจะได้รับรางวัลพิเศษหรือมูลค่าของรางวัลเหล่านั้น เนื่องจากรางวัลขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ และจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และเราอาจจำเป็นต้องถอนรางวัลเป็นครั้งคราวไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลปัจจุบันแก่สมาชิกบนเว็บไซต์ Vintec Club

 

4. VINTEC CLUB SHOP

4.1 การซื้อใด ๆ ของคุณจาก Vintec Shop จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลกับการซื้อดังกล่าว

4.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นมีอยู่ในเว็บไซต์ Vintec Club

 

5. VINTEC CLUB EVENTS

5.1 คุณอาจได้รับเชิญหรือมีสิทธิ์เข้าถึงกิจกรรมของ Vintec Club โดยกิจกรรมเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงเงื่อนไขการมีสิทธิ์และค่าธรรมเนียม

5.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นจะมีอยู่ในคำเชิญหรือบนเว็บไซต์ Vintec Club

5.3 แขกที่เข้าร่วมกิจกรรมของ Vintec Club อาจถูกถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอ ลูกค้ายินยอม (และต้องได้รับความยินยอมเช่นเดียวกันจากแขกของลูกค้า) ให้ซัพพลายเออร์ใช้ภาพเหล่านี้บนโซเชียลมีเดีย บนเว็บไซต์ Vintec Club และบนสื่ออื่น ๆ เพื่อโปรโมต Vintec Club หรือคู่ค้า

 

6. ความรับผิด

6.1 ความรับผิดของ Vintec (ไม่ว่าจะในสัญญา กฎหมายการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ภายใต้บัญญัติกฎหมายหรืออื่น ๆ ) ต่อคุณสำหรับการอ้างสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

6.2 Tความรับผิดใด ๆ ที่เราอาจมีต่อคุณสำหรับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ความประมาทเลินเล่อของเราหรือการละเมิดการรับประกันหรือการค้ำประกัน (ไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง) จะจำกัดโดยชัดแจ้งตามตัวเลือกของ Vintec ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตดังนี้:

(ก) ในกรณีของสินค้าจะจำกัดที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

(i) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า

(ii) การซ่อมแซมสินค้า

(iii) การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือ

(iv) การชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้า หรือ

(ข) ในกรณีของการบริการ:

(i) การให้บริการเพิ่มอีกครั้ง หรือ

(ii) การชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพิ่มอีกครั้ง

 

7. การสิ้นสุด

7.1 หากคุณฝ่าฝืน เราอาจแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิก Vintec Club ของคุณ

7.2 เมื่อสิ้นสุด สมาชิกภาพของคุณจะสิ้นสุดลงและคุณจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลใด ๆ ภายใต้การเป็นสมาชิกนั้น

7.3 เราไม่รับประกันว่า Vintec Club จะให้บริการแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากเรายุติหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของ Vintec Club

7.4 เราจะไม่รับผิดต่อคุณในการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก Vintec Club ของคุณ

 

8. ทั่วไป

8.1 เราอาจทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว เราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 30 วันหากเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากคู่ค้าบุคคลที่สามของเรา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ Vintec Club การเป็นสมาชิก Vintec Club ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของเรา การเป็นสมาชิก Vintec Club ต่อไปหรือติดต่อสื่อสารกับเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เนื่องจากมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว

8.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Vintec เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และสามารถดูได้ที่ www.vintecclub.com ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Vintec

8.3 เราจำเป็นต้องให้คู่ค้าบุคคลที่สามของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรางวัล และคู่ค้าบุคคลที่สามเหล่านั้นอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับรางวัลเหล่านั้น และถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้วผ่านการเป็นสมาชิก คุณสามารถยกเลิกหรือจัดการความยินยอมของคุณผ่านทางเว็บไซต์ Vintec Club

8.4 กฎหมายของสวีเดนจะมีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่มีผลต่อความขัดแย้งระหว่างขอกฎหมาย ศาลแห่งสตอกโฮล์มจะมีเขตอำนาจจำเพาะสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

8.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารอื่นใดที่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Vintec และคุณเกี่ยวกับการใช้การเป็นสมาชิกของคุณใน Vintec Club มูลคดีใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Vintec Club ของคุณต้องเริ่มขึ้นภายใน 1 ปีหลังจากการอ้างสิทธิ์หรือมูลคดีเกิดขึ้น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หากศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บทบัญญัตินั้นจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตได้เพื่อส่งผลต่อจุดประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยที่ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ

8.6 คุณต้องไม่มอบหมายหรือโอนหรือจัดการกับสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Vintec ก่อน (รวมถึงรางวัลหรือสิทธิ์ในการรับรางวัล)

8.7 หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ concierge@vintecclub.com

 

9. คำนิยาม

9.1 การอ้างสิทธิ์ หมายถึง การอ้างสิทธิ์ ความต้องการ การกระทำ การดำเนินคดีหรือการฟ้องร้องที่ถูกข่มขู่หรือบังเกิดแก่หรือโดยบุคคลใด ๆ ที่เกิดขึ้นและไม่ว่าในปัจจุบัน อนาคตหรือเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้น

9.2 การสูญเสีย หมายถึงหนี้สินหรือความรับผิดที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ หรือค่าปรับ หรือการชำระเงิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)

9.3 รางวัลหมายถึงการเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และส่วนลด

9.4 คู่ค้าบุคคลที่สาม หมายถึง คู่ค้าบุคคลที่สามที่ให้รางวัลผ่าน Vintec Club 9.5 เว็บไซต์ Vintec Club หมายถึง www.vintecclub.com

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2561